کنفرانس

همبسته گی در جامعه مهاجرت: حقوق مساوی برای همه.

ما از شما که اشخاص دارای تجربه و تاریخچه مهاجرت و همچنان متعهد  سیاسی، اداری و فعالان جامعه مدنی میباشید، جهت اشتراک درین برنامه اختصاصی تحت عنوان همبستگی در جامعه مهاجرت و حق مساوی برای همه،  دعوت مینماییم.

ما میخواهیم از طریق راه اندازی این برنامه عدم پیگیری و رسیده گی نابرابر سیستماتیک مهاجرین، مخصوصا پناهنده گان را در آلمان مورد بحث و بررسی قرار داده، و راه های که باعث مساوات میگردد به بحث بگیریم.

زمان برگذاری: روز دهم نوامبر سال ۲۰۲۲ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۰۰ شام
محل برگذاری:‌ شتاین اوز، اشتاین اشتراسه ۳۷ بوتسن
( Steinhaus, Steinstraße 37 in Bautzen)

این برنامه با امکانات اشتراک معلولین با استفاده از ویلچر تدارک دیده شده است. برای معلومات بیشتر در مورد امکانات مزید با ما به تماس شوید.

اشتراک در این برنامه رایگان میباشد. در صورت ارایه دلایل مؤجه مصارف سفر تان از طرف برگذار کننده گان این برنامه به عهده گرفته خواهد شد. لطفأ در صورت نیاز به پرداخت مصارف سفر در فورم ثبت نام برای این برنامه در زیر این صفحه موضوع را با ما در میان بگذارید.

آجندای برنامه

ساعت ۱۴:۳۰ افتتاحه، خوش آمدید و قردانی از اشتراک
مجری: محترمه حمیده تامیری مسٔول هماهنگی اداره کمیت یا کمیته سازمانهای خود مهاجرین در شهر بوتسین

۱۴:۴۰

مقدمه ؛  مبارزه برای پناهنده گی در آلمان: مروری بر چهل سال اخیر

حق پناهنده گی اخیرأ از سال ۱۹۸۰ بنابر معنای تاریخی و کاربرد نمادین آن در محور بحث مهاجرت در آلمان قرار گرفت.  متعهدین جامعه مدنی اکثرأ در مخالفت با بحث های نژادپرستانه سیاسی رسانه یی قرار داشته، که مثال آن انجمن های ساخته خود مهاجرین میباشد، که نگرانی های متفاوت جوامع متأثر از محدودیت هاو سیاست های تبعیض آمیز مهاجرتی را مشخص و مورد توجه قرار میدهند.    

نگاهی به ۴۰ سال اخیر باید نشان داد که چگونه مشکلات مهاجرت، پناهندگی و نژادپرستی و همچنین پاسخ به آنها تغییر کرده است و امروز چی را می توان از آن آموخت.

مجری: محترمه داکتر تانیتا جیل پوگل از  مرکز تحقیقات ادغام و مهاجرت آلمان

ساعت ۱۵:۱۵  مباحثه در میز گرد “ حقوق مساوی،  فرصت های مساوی و برخورد و عمل گرد های مساویانه؟

        تجارب مهاجرین در زاکسن – مشابهت ها و تفاوت ها “

مهمانان میز گرد:

  • اشخاصی که در زمان های مختلف در ایالت زاکسن مهاجرت کردند
  • کارولین ایلمیکه ( وکیله متخصص در حقوق مهاجرت)

مجری برنامه: رودابه بدخشی، لایپزیک (هماهنگ کننده حوزه وی از سازمان چتر سازمانهای مهاجرین DaMigra )

ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۷:۰۰ وقفه برای آشنایی ، توصل و معرفی با اشتراک کننده گان و مجریان و دایر کننده گان برنامه

خوردنی و نوشیدنی از طرف دایر کننده گان برنامه برای اشتراک کننده گان تدارک گردیده است.

ساعت ۱۷:۰۰ ورکشاپ ها

 

ورکشاپ اول: نیاز ها و مشکلات جوامع مهاجرین

این ورکشاپ برای اشخاص دارای تجربه و سابقه مهاجرت تدارک دیده شده است

 

انجمن چتر سازمان های مهاجرین در زاکسن نه تنها اعضای خود را بلکه سایر مهاجرین که در زاکسن سکونت دارند حمایت و یاری مینماید. ما میخواهیم با شما در مورد مشکلات و موضوعاتی که شما را مصروف به خود ساخته است صحبت نمایم. بدین وسیله میخواهیم در مورد راه حل ها بحث کنیم و شبکه های حمایت دوامدار را ایجاد و تشکیل نمایم. مشکلات، هم از مشکلات شخصی، مشکلات اداری، درخواست پروژه ها یا موارد بزرگتر از آن. مواردی را که ما در محل نتوانیم در مورد آن صحبت و یا راه حل جستجو نمایم به مقامات عالیتر یا مراجع بالاتر آنرا انتقال خواهیم داد.

 

مجری: پاولو لی وان دیوکا اییرمن ( از موسسه انجمن چتر سازمان های مهاجرین در زاکسن)

 

ورکشاپ دوم: کار مشترک میان مهاجرین سابقه و مهاجرین تازه وارد

این ورکشاپ برای اشخاص دارای تجربه و سابقه مهاجرت تدارک دیده شده است

چی چیزی در انتظار شما در این مقطع زمانیست؟

یک بحث سازنده با نظریات متفاوت که اجازه متفاوت بودن، و برخورد سالم با تفاوت ها را فراهم سازد. کار مشترک زمان به وجه حسن تحقق می یابد که یک گروپ و یا عضو یک تیم مورد قدردانی قرار گیرد و خود را عضو از اعضای گروپ احساس نماید. برای اینکه این احساس را تقویت نمایم نیاز میرود تا فضای خیرخواهانه را ایجاد و از همه کسانیکه همکاری و اشتراک مینمایند قدردانی نمایم. این فضا زمینه آشنایی با یکدیگر، تبادل افکار،‌ تعیین هداف برای کار مشترک،صحبت در مورد راه هایکه میخواهیم با هم برویم را فراهم می سازد.

 

مجری: ایلی المایده، الکسیس کابیساز ( از انجمن ارايه کننده تعلیمات سیاسی و کلتوری زاکسن)

ایلی المایده: دارای موقف اجتماعی سیاه پوست جنس مونث: مربی و کارمند انجمن ارايه کننده تعلیمات سیاسی و کلتوری زاکسن
الکسیس ویدال کابیساز: دارای موقف اجتماعی زنان رنگین پوست، از 13 سال به اینطرف زنده کی در آلمان. مربی و کارمند انجمن ارايه کننده تعلیمات سیاسی و کلتوری زاکسن

 

ورکشاپ سوم: محدوده های سیاسی، اداری و اکثریت ها  در جامعه برای کارکرد مساوات

مجری: آسینا امیرات، دهفه شمدتکه (انجمن شورای پناهنده گان در زاکسن)

در این ورکشاپ ساختار موجود برای اشتراک سیاسی مهاجرین در زاکسن به معرفی گرفته شده و کاربرد عملی میکانیزم های آن مورد مقایسه قرار داده میشود. نهادهای سراسری و محلی در قالب هیئت های مشاوره مهاجرت و ادغام وجود دارند که قبلاً توانسته اند موفقیت های اولیه را در مشارکت دادن مهاجران در فرآیندهای سیاسی نشان دهند. علاوه بر این ما میخواهیم واضح بسازیم که ادارات در زاکسن بسیار زیاد متفاوت عمل نموده و نشان میدهند که در کدام مناطق از آزادی عمل برای مهاجرین استفاده می شود و در کدام مناطق تا هنوز از تطبیق آن خبری نیست.

آسینا امیرات:مشاور برای افراد در روند پناهندگی در پروژه اکت شورای پناهندگان زاکسن و عضو
هیئت مشاوره ایالتی برای ادغام.
دهفه شمدتکه: مشاور مطبوعات و روابط عمومی/سیاسی و شبکه سازی در شورای پناهندگان زاکسن

 

ساعت ۱۸:۳۰ نگاه کوتا و نتیجه گیری

 

ساعت ۱۹:۰۰  پایان برنامه

 

مجری کل: رودابه بدخشی، لایپزیک (هماهنگ کننده حوزه وی از سازمان چتر سازمانهای مهاجرین DaMigra )

 

اطلاعیه: قبل یا بعد از ختم برنامه برای اشتراک کننده گان این برنامه زمینه بازدید از نمایشگاه “راه اندازی مجدد سفید-سیاه” („Weiß-Schwarz REBOOT“ ) انجمن توسعه سیاسی شبکه ها در زاکسن یا             Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen e.V.) در محل برگذاری برنامه  فراهم گردیده است.

ثبت نام

تخلص یا اسم خانواده گی .......................................................................... نام یا اسم
اگر شما از طرف یک ارگان یا اداره رسمی اشتراک مینماید لطفأ نام آن را اینجا بنویسید.
نام شهر یا شهرک کافیست
اختیاریست
ما آدرس ایمیل شما را نیاز داریم تا تاییدی اشتراک شما و معلومات مزید را برای شما ارسال نمایم.
این برنامه برای اشخاص و افراد تخصیص یافته است که خود در آلمان مهاجرت کرده اند و در صورت متقاضیان زیاد جهت اشتراک در این برنامه، برای آنانیکه سابقه مهاجرت دارند حق اولیت اشتراک داده میشود.
این برنامه به زبان آلمانی دایر میگردد. اگر تقاضای داشتن مترجم در جریان برنامه را دارید لطفأ ما را مطلع سازید. اگر شما زبان های زیاد را بلد هستید میتوانید همه زبان های را که بلدیت دارید بنویسید.
لطفأ یکی از سه ورکشاپ را انتخاب نماید. توضیحات بیشتردر مورد این ورکشاپ ها درلابلای موضوعات برنامه در بالا تذکر داده شده است.
اختیاری میباشد

تمویل کننده

این برنامه از بودیجه تصویب شده توسط پارلمان ایالت ساکسن تمویل میگردد

برگذار کننده گان این برنامه

هماهنگ کننده گان این برنامه

14:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung

Hamida Taamiri, Koordinatorin von KOMMIT (Komitee von Migrantenselbstorganisationen im LK Bautzen)

14:40 Uhr Einführung „Kämpfe um Asyl in Deutschland: Ein Rückblick auf die letzten 40 Jahre“

Ein Rückblick auf die letzten 40 Jahre soll zeigen, wie sich die Problemlagen von Migration, Asyl und Rassismus sowie Antworten darauf verändert haben und was wir heute von diesen lernen können.

Dr. Tanita Jill Pöggel, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM e.V.)

15:15 Uhr Podiumsdiskussion „Gleiche Rechte, gleiche Chancen, Gleichbehandlung? Erfahrungen migrierter Menschen in Sachsen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede“

Gäste:

  • zu verschiedenen Zeiten nach Sachsen migrierte Menschen

  • Carolin Helmecke (Fachanwält*in für Migrationsrecht)

Moderation: Rudaba Badakhshi, Leipzig (Regionalkoordinatorin bei DaMigra)

16:30 – 17 Uhr Pause und Vernetzung

Buffet und Getränke werden bereitgestellt

17 Uhr Workshops

WS 1: Bedarfe und Problemlagen von migrantischen Communities

Paolo Le van, n.n. (Dachverband sächsischer Migrant*innenorganisationen e.V.)WS 2: Zusammenarbeit zwischen „alten“ und „neuen“ Migrant*innen

Ely Almeida, Alexis Cabeza (LAG pokuBi Sachsen e.V.)WS 3: Spielräume von Politik, Verwaltung und Mehrheitsgesellschaft für Gleichberechtigung zu wirken

Hasina Amirat, Dave Schmidtke (Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.)

18:30 Ausblick und Abschluss

19:00 Ende

Gesamtmoderation: Rudaba Badakhshi, Leipzig (Regionalkoordinatorin bei DaMigra)

Tipp: Am Veranstaltungsort kann die Ausstellung „Weiß-Schwarz REBOOT“ des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen e.V. (ENS) besucht werden.