Spotkało się około 120 aktorów, młodzieży i dorosłych z i bez pochodzenia migracyjnego, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia, politykę, administrację i naukę. Poruszające słowa rozpoczęła burmistrz budynku miasta Budziszyna, pani Juliane Naumann.

Am 09.03.2020 von 15.00 bis 19.00 Uhr im Gewandhaus der Stadt Bautzen, Stadtratssaal, Innere Lauenstraße 1, 02625 Bautzen

Taki był program:
1. Przedstawiają się organizacje migrantów (MSO) z rejonu Budziszyna (profile).
2. Prezentacja nowopowstałego komitetu MSO w powiecie Budziszyński „KOMMIT”.
3. Pokaz filmów na temat „Rasizm i wykluczenie” – opracowanych i wyprodukowanych przez młodych migrantów z powiatu budziszynskiego.
4. Opinie rodziców na temat obozu młodzieżowego – bardzo pozytywne opinie.
5. Wymiana uczestników i gości przy wspólnym poczęstunku.
6. Prezentacja pierwszych wyników projektu badawczego „Przyszłość uchodźców na obszarach wiejskich Niemiec” Politechniki Chemnitz, który był również realizowany w powiecie Budziszyński.
7. Okrągłe stoły z wymianą i dyskusją na tematy:

Rasizm w szkole
Partycypacja polityczna: Jak działa polityka, co może być wkładem do polityki?
Public relations na temat integracji i migrantów
Dyskryminacja i wykluczenie
Networking: Współpraca z MSO i społeczeństwem obywatelskim – zaangażowanie migrantów
Komunikacja z polityką i administracją