Własny wizerunek KOMMIT (Komitet Samoorganizacji Migrantów) w powiecie Budziszyński)

Jesteśmy siecią osób i grup – głównie samoorganizacji migranckich – które działają w obszarze migracji i integracji, wspierają się nawzajem i działają razem. Sieć jest bezstronna i międzyreligijna i postrzega siebie jako silny głos wszystkich migrantów mieszkających w okręgu Budziszyna.

 

Sieć opowiada się za równym uczestnictwem osób ze środowisk migracyjnych we wszystkich obszarach życia społecznego.

 

Sieć ukazuje perspektywę migracyjną i pozytywnie wpływa na współistnienie mieszkańców dzielnicy

Sieć widzi swoje zadanie w upodmiotowieniu jednostek i wzmocnieniu samoorganizacji migrantów, w towarzyszeniu tworzeniu nowych samoorganizacji migrantów oraz tworzeniu sieci między stowarzyszeniami i inicjatywami migrantów z organizacjami partnerskimi. Szczególny nacisk kładzie się na zasoby i potrzeby, a także (wielokrotną) dyskryminację migrantów i ich organizacji.

Postrzegamy siebie jako łącznik między samorządami migrantów a administracją powiatu budziszyńskiego i koordynujemy naszą pracę ze stowarzyszeniem patronackim saksońskich organizacji migrantów, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy związane z Wolnym Krajem Saksonii i rządem federalnym.

Chcemy aktywnie kształtować procesy integracyjne na równych prawach i inicjować komitety współdecydowania.

Rozwijamy sieć ze strategiami działania przeciwko dyskryminacji i rasizmowi.

Sposób działania i struktura sieci migracyjnej powiatu budziszyńskiego

1 Członkami sieci są stowarzyszenia, w szczególności Samoorganizacje migrantów, mile widziane inicjatywy i osoby, które: znali się na swoim wizerunku, pisząc do formalnego zakładu mieć. Członkowie decydują o nowych przyjęciach w późniejszym terminie. ten Lista mailingowa / nieformalny wniosek o członkostwo złożony przez e-mail. Powinno być maksymalnie jeden Jeśli nie zgłosisz weta w określonym terminie, przyjęcie odbędzie się automatycznie. O godz Dopuszczenie zostanie omówione i zawetowane na następnym spotkaniu roboczym Większość obecnych zdecydowała. Sieć działa odpowiednio Bezpartyjny i ponadwyznaniowy obraz siebie.

2 Rada Rzecznika reprezentuje sieć na zewnątrz. On siedzi Przedstawiciele różnych samoorganizacji migrantów i maksymalnie jeden przedstawiciel w inicjatywie powitalnej. Rada Rzecznika liczy co najmniej 3 członków. Każdy członek może wyznaczyć swojego przedstawiciela. Rada Rzecznika reprezentuje w miarę możliwości różnorodność sieci pod względem pochodzenia, płci, regionu i wieku. Jeśli wymagany jest wybory uzupełniające mówcy, odbędzie się to na następnym spotkaniu roboczym wszystkich członków sieci. Rada Rzecznika jest wybierana na 2 lata.

3 Komunikacja między członkami sieci odbywa się za pośrednictwem zamkniętej listy mailingowej.

4 Konkretna praca sieci odbywa się w grupach roboczych. Grupa robocza ds. public relations odpowiada za stronę internetową, biuletyn i kontakty prasowe. Kolejne grupy robocze będą tworzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami członków. Grupy robocze składają sprawozdania ze swojej pracy w spotkania ogólnokrajowe.

MSO-Komitee

Skontaktuj się z radą rzecznika

Hamida Taamiri

Hamida Taamiri

Nisaa e.V. / PokuBi e.V. 01575 5520787 hamida.taamiri@pokubi-sachsen.de

Angelina Burdyk

Angelina Burdyk

Mosaika e.V. 0160 8166205 mosaikabiw@gmail.com

Natalia Deis

Natalia Deis

Leuchtturm-Majak e.V. 03591 5969094 leuchtturm-majak@gmx.de

Marina Ewert

Marina Ewert

Haus der Begegnung e.V. 03578 310432 hdb.kamenz@gmail.com

Rada Rzecznika

Struktura

Promotor

pokubi logo

Ufundowane przez:

1 SNSB WSD logo
BMZ_DTP_CMYK_M_de

Das WSD-Programm ist gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Logo-AAS
foerderfonds_demokratie_logo