Sympozjum

Solidarność w społeczeństwie migracyjnym: równe prawa dla wszystkich.

Zapraszamy Was, mieszkańców Saksonii z własną historią migracyjną oraz zaangażowane osoby z polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego Saksonii na sympozjum „Solidarność w społeczeństwie migracyjnym: równe prawa dla wszystkich”. Podczas tego wydarzenia chcielibyśmy zająć się systematycznym nierównym traktowaniem migrantów, zwłaszcza uchodźców, w Niemczech i omówić sposoby osiągnięcia równych praw.

10 listopada 2022, od godziny 14:30 do 19:00 w Steinhaus, Steinstraße 37 w Bautzen

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Jeśli są jakieś pytania dotyczące innych aspektów dostępności, prosimy skontaktować się z nami.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W uzasadnionych przypadkach koszty podróży mogą zostać pokryte przez organizatorów. Prosimy o poinformowanie nas o tym w formularzu rejestracyjnym (na dole tej strony).

Program

14:30    Otwarcie i powitanie

Hamida Taamiri, koordynatorka KOMMIT (Komitet Samoorganizacji Migrantów w Powiecie Bautzen)

 

14:40     Wprowadzenie w temat „Walka o azyl w Niemczech: przegląd ostatnich 40 lat”“
Prawo do azylu, ze względu na swoje historyczne znaczenie i symboliczną moc, znajduje się w centrum debat o migracji w Niemczech najpóźniej od lat 80. Rasistowskim dyskusjom polityczno-medialnym zwykle przeciwstawiają się zaangażowane osoby ze społeczeństwa obywatelskiego – takie jak samo zorganizowane organizacje migrantów, które zwracają uwagę na problemy różnych grup społecznych dotkniętych restrykcyjną i dyskryminacyjną polityką migracyjną i azylową. Przegląd ostatnich 40 lat pokaże, jak zmieniały się problematyczne sytuacje związane z migracją, azylem i rasizmem oraz reakcje na nie, a także czego możemy się z nich dziś nauczyć.
Dr Tanita Jill Pöggel, Niemieckie Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM e.V.)

 

15:15     Dyskusja panelowa „Równe prawa, równe szanse, równe traktowanie?“ Doświadczenia osób migrujących w Saksonii – podobieństwa i różnice
Uczestnicy panelu:

  • Ludzie, którzy przybyli do Saksonii w różnych okresach czasu
  • Carolin Helmecke (prawniczka specjalizująca się w prawie migracyjnym)
    Moderacja: Rudaba Badakhshi, Lipsk (koordynatorka regionalna w DaMigra)

 

16:30 – 17:00   Przerwa i networking
z przekąskami i napojami

 

17:00    Warsztaty

 

WS 1: Potrzeby i problemy grup społecznych migrantów

Warsztaty dla osób z własną historią migracyjną

Paolo Le van, Devika Herrmann (z Organizacji Dachowej Organizacji Migrantów w Saksonii [DSM])

Jako Organizacja Dachowa Organizacji Migrantów w Saksonii (DSM) wspieramy nie tylko naszych członków, ale wszystkich migrantów i organizacji migrantów w Saksonii. Chcemy porozmawiać o problemach i kwestiach, z którymi spotykają się grupy społeczne migrantów w Saksonii Wschodniej. Chcemy rozmawiać o rozwiązaniach i budować trwałe sieci wsparcia. Nieważne, czy chodzi o kwestie samoorganizacji, problemy z administracją, ubieganie się o projekty czy tematy większej wagi. To, czego nie da się omówić i rozwiązać lokalnie, przekazujemy wyżej.

 

WS 2: Współpraca pomiędzy „starymi” i „nowymi” migrantami
Czego można się spodziewać na tym warsztacie?

Warsztaty dla osób z własną historią migracyjną

Prowadzenie: Ely Almeida & Alexis Vidal Cabezas
Ely Almeida: Czarna, (zaimek: ona): Jest trenerką i pracowniczką LGD pokuBi Sachsen.
Alexis Vidal Cabezas: Kobieta „of colour”, w Niemczech od 13 lat. Trenerka i pracowniczka LGD pokuBi Sachsen.

Konstruktywne omawianie tematów z różnych perspektyw, zgoda na „bycie innym” i konstruktywne radzenie sobie z różnicami. „Współpraca działa najlepiej, gdy każdy członek grupy/zespołu jest doceniany i czuje się jej/jego częścią”. Wymaga to życzliwej atmosfery i zrozumienia dla wszystkich zaangażowanych. W tym gronie macie okazję poznać się nawzajem, podzielić się swoimi przemyśleniami, sformułować cele współpracy i omówić drogi, którymi chcecie iść razem.

 

WS 3: Zakres działania polityki, administracji i społeczeństwa większościowego na rzecz równych praw
Warsztaty dla wszystkich

Moderacja:

Hasina Amirat, doradca ds. osób w procedurze azylowej w projekcie ACT Saksońskiej Rady ds. Uchodźców oraz członek Saksońskiej Rady Doradczej ds. Integracji.
Dave Schmidtke, Referent ds. prasy i public relations/polityki i networkingu w Saksońskiej Radzie ds. Uchodźców.

W ramach warsztatów zostaną przedstawione obecnie istniejące struktury partycypacji politycznej uchodźców w Saksonii oraz porównane ich mechanizmy działania. Istnieją ogólnopaństwowe i lokalne instytucje w postaci rad doradczych ds. migracji i integracji, które mogły już wykazać pierwsze sukcesy w zakresie uczestnictwa migrantów w procesach politycznych. Ponadto chcemy uświadomić, że urzędy w Saksonii działają w bardzo różny sposób i pokazać, w których regionach podejmowane są działania sprzyjające migrantom, a gdzie nie.

 

18:30 Spojrzenie w przyszłość i podsumowanie

 

19:00 Zakończenie

Główna moderatorka: Rudaba Badakhshi, Lipsk (koordynatorka regionalna w DaMigra)

 

Uwaga: Przed i po spotkaniu istnieje możliwość zwiedzenia wystawy „Weiß-Schwarz REBOOT” Sieci Polityki Rozwojowej Saksoni (ENS) w miejscu spotkania.

 

Rejestracja

Imię .......................................................................................... ..............................nazwisko
Jeżeli bierze Pan/Pani udział w spotkaniu w imieniu organizacji, organu władzy lub podobnego podmiotu, proszę wpisać tutaj nazwę.
Miasto lub gmina (adres nie jest wymagany)
Informacja nieobowiązkowa
Potrzebujemy Waszego adresu e-mail, aby wysłać Wam potwierdzenie rejestracji i dalsze informacjeInformacja nieobowiązkowa
Spotkanie skierowane jest szczególnie do osób, które same wyemigrowały do Niemiec. Jeśli będzie dużo zgłoszeń, chcielibyśmy dać im pierwszeństwo w uczestnictwie.
Spotkanie odbędzie się w języku niemieckim. Prosimy o poinformowanie nas tutaj, jeśli potrzebne jest tłumaczenie. Jeśli znacie więcej języków, możecie wskazać kilka języków.
Należy wybrać jeden z 3 warsztatów. Opisy znajdują się w programie spotkania (na górze strony).
Informacja nieobowiązkowa

Informacje o finansowaniu

Działanie to jest współfinansowane ze środków podatkowych na podstawie budżetu uchwalonego przez saksoński parlament krajowy.

Organizatorzy

Współpracujący partnerzy

14:30 Uhr Eröffnung und Begrüßung

Hamida Taamiri, Koordinatorin von KOMMIT (Komitee von Migrantenselbstorganisationen im LK Bautzen)

14:40 Uhr Einführung „Kämpfe um Asyl in Deutschland: Ein Rückblick auf die letzten 40 Jahre“

Ein Rückblick auf die letzten 40 Jahre soll zeigen, wie sich die Problemlagen von Migration, Asyl und Rassismus sowie Antworten darauf verändert haben und was wir heute von diesen lernen können.

Dr. Tanita Jill Pöggel, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM e.V.)

15:15 Uhr Podiumsdiskussion „Gleiche Rechte, gleiche Chancen, Gleichbehandlung? Erfahrungen migrierter Menschen in Sachsen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede“

Gäste:

  • zu verschiedenen Zeiten nach Sachsen migrierte Menschen

  • Carolin Helmecke (Fachanwält*in für Migrationsrecht)

Moderation: Rudaba Badakhshi, Leipzig (Regionalkoordinatorin bei DaMigra)

16:30 – 17 Uhr Pause und Vernetzung

Buffet und Getränke werden bereitgestellt

17 Uhr Workshops

WS 1: Bedarfe und Problemlagen von migrantischen Communities

Paolo Le van, n.n. (Dachverband sächsischer Migrant*innenorganisationen e.V.)WS 2: Zusammenarbeit zwischen „alten“ und „neuen“ Migrant*innen

Ely Almeida, Alexis Cabeza (LAG pokuBi Sachsen e.V.)WS 3: Spielräume von Politik, Verwaltung und Mehrheitsgesellschaft für Gleichberechtigung zu wirken

Hasina Amirat, Dave Schmidtke (Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.)

18:30 Ausblick und Abschluss

19:00 Ende

Gesamtmoderation: Rudaba Badakhshi, Leipzig (Regionalkoordinatorin bei DaMigra)

Tipp: Am Veranstaltungsort kann die Ausstellung „Weiß-Schwarz REBOOT“ des Entwicklungspolitischen Netzwerkes Sachsen e.V. (ENS) besucht werden.